Istotnym elementem infrastruktury są korytka odwadniające. Poddawane są one ogromnym obciążeniom lecz dzięki zastosowaniu odpowiedniej receptury betonu nie niszczeją, i będąc prawie niezauważalne doskonale spełniają swoją rolę. Wszędzie tam gdzie potrzebny jest niezawodny system odprowadzania wód opadowych czy ścieków, korytka betonowe sprawdzą się doskonale.